Välkommen till byggnadsbesiktningar Dan Theander AB. Vi är ett litet oberoende familjeföretag där vi för att garantera vårt oberoende inte har några samarbeten med mäklare eller entreprenörer. Vårt fokus är att hjälpa våra kunder att trygg ta sig igenom de byggtekniska svårigheter som uppstår i samband med köparens undersökningsplikt vid köp/överlåtelse av villor, eller att byggtekniska regelverk följs i samband med mindre entreprenader som tillexempel renoveringar av badrum/våtutrymmen eller omläggning av äldre tak.

Vårt fokus är alltid riktat mot kundens bästa. Vi noterar inte endast befintliga fel och brister vid en besiktning, utan lägger mycket tid och energi på att du som kund skall förstå noterade fel/brister i en fastighet eller i en entreprenad, och vad dessa i praktiken kan medföra för konsekvenser för dig som köpare av ett hus eller som beställare av en entreprenad. Mer detaljerad information finner du under beskrivningen för respektive tjänst.

När du som fastighetsköpare ser fastighetsannonser med ordet VARUDEKLARERAT eller FÖRBESIKTIGAT (säljarbesiktigat) ska du se upp. Varudeklarerat eller förbesiktigat innebär att mäklaren i samråd med säljaren har utsett en av mäklaren på förhand bestämd besiktningsman.

När det gäller större mäklarfirmor får mäklarfirman en viss  summa för att ge besiktningsuppdraget till en viss besiktningsfirma. Varudeklarerar är inte till för köparen utan för mäklaren och säljaren för att köpet ska gå snabbt och lätt. Som köpare ska du vara skeptisk till varudeklarerat och förbesiktigat (säljarebesiktigat). 

Välj en oberoende besiktningsman utan koppling till mäklaren för en säker besiktning.