Välkommen till byggnadsbesiktningar Dan Theander AB.

Vi är ett litet oberoende familjeföretag där vi för att garantera vårt oberoende inte har några samarbeten med mäklare eller entreprenörer. Vårt fokus är att hjälpa våra kunder att tryggt ta sig igenom de byggtekniska svårigheter som uppstår i samband med köparens undersökningsplikt vid köp/överlåtelse av villor, eller att byggtekniska regelverk följs i samband med mindre entreprenader som till exempel renoveringar av badrum/våtutrymmen eller omläggning av äldre tak.

Ingrepp i fastighetens konstruktion kan utföras om de inte påverkar säljarens tioåriga ansvar för dolda fel. Dock kan inte ingrepp i konstruktionerna göras utan ägarens tillstånd.

Vårt fokus är alltid kundens bästa. Vi noterar inte endast befintliga fel och brister vid en besiktning, utan lägger mycket tid och energi på att du som kund skall förstå fel/brister, och vad dessa i praktiken kan medföra för konsekvenser för dig.

Mer detaljerad information finner du under beskrivningen för respektive tjänst.