Kontakt

Dan Theander

Jag är byggnadsingenjör och har lång praktisk erfarenhet av villabyggnation och om- och tillbyggnader men framför allt renovering av gamla, såväl som nya hus. Dessa kunskaper ska du och jag använda när vi tillsammans ska lära känna din nya bostad.

Dan Theander

Johan Theander

Jag har byggteknisk utbildning vid Malmö Högskola samt en fil mag i miljövetenskap från Lunds Universitet.

Johan Theander